Equine Assisted Coaching​

Equine Assisted Coaching

Equine Assisted Coaching, (coaching met behulp van het paard), is een ervarings- en oplossingsgerichte methode. Door middel van een activiteit met de paarden, word je uitgedaagd om over jezelf en anderen na te denken.

De coach heeft tijdens dit leerproces een faciliterende rol, waardoor de je inzicht kan verwerven in denkpatronen, gevoel en gedrag. Er wordt gekeken naar wat er zich aandient tijdens de sessie en wat er op dat moment speelt.

Emotionele veiligheid 

De aanwezigheid van het paard waarborgt een emotionele veiligheid, en biedt je de mogelijkheid om met uiteenlopend gedrag te experimenteren. Na afloop van een activiteit wordt er met de coachee gereflecteerd op de gebeurtenissen.

Het paard reageert altijd vanuit zijn natuurlijke gedrag, en geeft je directe en oprechte feedback. Bij Equine Assisted Coaching gaat men ervan uit, dat ieder mens de oplossing in zichzelf kan ontdekken, als het gaat om verbetering van persoonlijk functioneren.

De coaching is bedoeld voor:

  • Kinderen.
  • Adolescenten.
  • Volwassenen.
  • Inzichtelijker maken van relaties tussen: partners, in gezinnen (als systeem) en tussen de ouder en het kind.


Voor meer informatie neem je contact op via info@sinba.nl